Home O nas Usługi Partnerzy O Polsce Kontakt Italian English Malta
© Copyright © 2003 Centro Economico Italo Polacco. All rights reserved. 
Centro Economico Italo Polacco Centrum Ekonomiczne Polsko Włoskie Polish Italian Economic Center and Malta Desk

O Polsce

Przystąpienie Polski  do Unii Europejskiej stało się czynnikiem zwiększającym zaufanie inwestorów i przyspieszającym rozwój inwestycji zagranicznych dokonywanych na terenie naszego kraju. Ich  wartość w 2006 roku przekroczyła 15 mld euro, co było wówczas najlepszym wynikiem wśród nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej.  Także pod względem wzrostu PKB, lata 2006 i 2007 były  rekordowe. W 2006 roku Polska zanotowała wzrost dwukrotnie wyższy niż w pozostałych krajach UE: o 6,2% w 2006 i aż o 6,6% w 2007. Według wielu wskaźników makroekonomicznych, Polska jest obecnie największym stabilnym  politycznie i ekonomicznie państwem Europy Centralnej i Wschodniej. Wprawdzie podczas  światowego kryzysu gospodarczego w 2009 roku Polska odnotowała spowolnienie gospodarcze oraz spadek napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jednak jej sytuacja na tle pozostałych  krajów UE i świata była wyjątkowo korzystna. PKB  Polski w 2009 r. wzrósł o ok. 1,8%, co było  najlepszym i jedynym dodatnim wynikiem wśród państw UE. Dla porównania,  w 2009 r. PKB  wszystkich krajów UE spadł o 4%, a pozostałe kraje Europy Środkowej i Wschodniej odnotowały  spadek PKB na poziomie od 5 do 10%. Dobre wyniki  polskiej gospodarki mimo kryzysu potwierdzają, iż nasz kraj rozwija się w sposób  zrównoważony, świadczą  też o stabilności polskiego systemu bankowego. Polska znajduje się w centrum Europy, co stanowi istotną zaletę dla inwestorów zarówno z Europy  Zachodniej, jak i Ameryki oraz Azji.   Inwestorzy europejscy, pozostając w granicach Unii Europejskiej mogą mieć dostęp do strategicznych rynków Rosji oraz Ukrainy. Inwestorom z innych kontynentów Polska pozwala na zbliżenie do 500-  milionowego rynku mieszkańców Europy Zachodniej oraz 250 milionowego rynku mieszkańców  Europy Wschodniej. Dzięki centralnemu usytuowaniu geograficznemu oraz temu, iż Polska znajduje się na głównym  szlaku drogowym zachód-wschód, kraj stał się centrum logistycznym Europy. Polska centralna, a w szczególności Poznań (Wielkopolska), jest ulubioną lokalizacją centrów magazynowych. Według  zagranicznych inwestorów rejon ten jest jednym z najodpowiedniejszych w Europie ze względu na łatwość dostępu do innych rynków.

                                   

                                  Regiony w Polsce

O Polsce