Home O nas Usługi Partnerzy O Polsce Kontakt Italian English Malta
© Copyright © 2003 Centro Economico Italo Polacco. All rights reserved. 
Centro Economico Italo Polacco Centrum Ekonomiczne Polsko Włoskie Polish Italian Economic Center and Malta Desk

O nas

Już od ponad 10 lat istnienia na rynku koncentrujemy się na obsłudze przedsiębiorstw. Polskim  firmom oferujemy praktyczną pomoc w celu skutecznego wejścia na rynek włoski. Organizujemy  spotkania B2B mające za zadanie znalezienie nowych partnerów biznesowych. Podmiotom włoskim oferujemy kompleksową pomoc przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej w Polsce. Nie ograniczamy się tylko do pomocy w zaistnieniu na polskim rynku. Wspieramy firmy przez cały  okres prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Sporządzamy wszelkiego rodzaju umowy i  prowadzimy negocjacje handlowe w  imieniu firmy, pomagamy przy uzyskaniu zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców, doradzamy przy nabywaniu i zbywaniu przedsiębiorstw lub  nieruchomości. Po zapoznaniu się z Państwa oczekiwaniami pomagamy w wyborze najkorzystniejszej lokalizacji. We współpracy z samorządami lokalnymi oceniamy korzyści z zainwestowania w Specjalnych Strefach  Ekonomicznych (SSE), których w Polsce jest aż czternaście. Dokonamy rejestracji Państwa spółki w  Polsce. Zakładamy spółki prawa handlowego, a także oddziały oraz przedstawicielstwa spółek  zagranicznych. Jeśli nie chcą Państwo otwierać swojego oddziału czy przedstawicielstwa, możemy w Państwa imieniu i na Państwa rzecz poprowadzić działalność biznesową w Polsce. Jesteśmy  firmą świadczącą usługi doradcze wpisaną na listę  Ambasady Włoch.
O nas