Home O nas Usługi Partnerzy O Polsce Kontakt Italian English Malta
© Copyright © 2003 Centro Economico Italo Polacco. All rights reserved. 
Centro Economico Italo Polacco Centrum Ekonomiczne Polsko Włoskie Polish Italian Economic Center and Malta Desk

Fundusze inwestycyjne

Naszym klientom oferujemy między innymi doradztwo i 

opracowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji z 

funduszy Unii Europejskiej, opracowywanie biznesplanów, 

analiz i ekspertyz dla przedsięwzięć biznesowych oraz badanie

wiarygodności kontrahentów.

Dofinansowanie unijne uzyskać mogą również projekty  inwestorów zagranicznych, dotyczące niemal wszystkich  dziedzin gospodarki. Daje to inwestorom bardzo atrakcyjne  perspektywy skorzystania z największych w regionie funduszy UE. Warto  też dodać, że podmioty zagraniczne mają takie same  prawa w zakresie zakładania i prowadzenia działalności jak  podmioty krajowe. Nie ma ograniczeń w przepływie kapitału  ani wypłacie dywidend.